Молитва и медитация

  

   Молитвата е дуализъм: ти и Бог. Без Бог ти не можеш да се молиш; необходим е другият. Това е зависимост...

   Медитацията е свобода - свобода и от Бог, защото на кого ще се молиш? Към кого ще повдигнеш глава? Към кого ще вдигнеш очи? На кого ще говориш, кой ще участва в диалога? Необходим ти е Бог. Него или Го има или Го няма – това не е толкова важно – но молитвата има нужда от Бог.

   Това е зависимост. Ако няма Бог, този, който се моли веднага ще престане. Ако няма Бог, или по новините кажат, че е мъртав, извършено е покушение срещу него или нещо подобно,или просто си е умрял от старост – тогава тези, които се молят, незабавно ще престанат, ще си хвърлят броениците и ще си кажат:”Край!Вече няма смисъл. На кого да се молим?”.

   Молитвата е зависимост. В това отношение будизмът е по-напреднал от християнството. Дори и Бог да умре, това няма да рзтревожи този, който медитира. Той ще каже:”О,кей. Няма значение дали Той е жив или не. Той никога не ми е бил необходим. Аз съм си достатъчен за себе си”.

   Този, който медитира, медитира сам. Но ако ме попиташ:”Ти, господине, медитираш ли?”, аз ще ти отговоря:”Не, аз дори не медитирам. Аз просто съм.” Защото медитацията включва някаква дейност. Другият го няма, ти не участваш в диалог, но правиш нещо. Има правене. Правенето се превръща в другия: извършител и правене – ти медитираш.

   Медитацията е действие – ти правиш нещо. Понякога медитираш, а понякога не медитираш. От това няма голяма полза, защото нещо, което понякога е, а друг път не е, не може да бъде твоя природа. Твоята природа винаги присъства, тя не зависи от каквото и да било правене.

   Аз просто съм. И това е най-великата молитва. Най-великата медитация...

   ... Молитвата има нужда от другия, медитацията има нужда от действие – но за да бъдеш, няма нужда от нищо. И когато ти си в хармония с това,  което няма нужда от нищо, тогава за първи път ти си в хармония; тогава за първи път ти си се установил.

 

 

 

„За медитацията”, Ошо, прев. Николай Тонев, изд. „Гуторанов”

 

 

Полезни връзки

instrukcii.info