Мълнията

Един християнски епископ се намираше в своята катедрала в ден на бушуваща буря, когато влезе жена – нехристиянка. Тя пристъпи към него и рече:

- Аз не съм християнка. Има ли тук спасение за мен от пламъците на ада?

- Не, тук има спасение само за онези, които са получили кръщение чрез вода и дух свети.

И докато той говореше, от небето мълния се спусна с гръм върху катедралата и лумна пожар.

Тогава мъжете от града се стекоха там тичешком и спасиха жената, но архиепископът бе изпепелен и стана храна за огъня.

„Странникът“, Халил Джубран, изд. „Фама“

 

Полезни връзки

instrukcii.info