Ти никога не си бил рoден и никога няма да умреш

   Съществуванието е без начало и без край. То винаги е било и ти винаги си бил. формите могат да са различни; формите са различни дори и в този живот.
   През първия ден в утробата на твоята майка ти не си бил по-голям от точката под въпросителната. Ако ти покажат снимка, няма да се познаеш. А всъщност, дори и преди това...
   Ще се познаеш ли такъв, какъвто си бил у баща си? Могат да ти покажат снимка; тя може да се увеличи, така че да можеш да се видиш с просто око, но няма да се познаеш. Това обаче е същата форма на живот, същият извор на живот, който тупти в теб точно в този момент.
   Ти се променяш с всеки ден. Когато си се родил току-що, когато си бил само на един ден, и като такъв няма да можеш да се познаеш. Ще кажеш: „Боже мой, това аз ли съм?" Всичко ще се промени, ще остарееш, младостта ще си отиде. Детството отдавна е загубено и смъртта ще дойде. Но ще дойде само за формата, не и за същността. А това, което се е променяло през целия ти живот, е било само формата.
   Формата ти се променя във всеки един момент. А смъртта не е нищо друго, освен промяна, жизненоважна промяна, една малко по-голяма промяна, по-бърза промяна. От детството до младостта... не можеш да познаеш кога те напуска детството и кога ставаш млад. От младостта до старостта... нещата вървят толкова постепенно, че ти никога не можеш да познаеш на каква дата, на кой ден, коя година младостта те е напуснала. Промяната е много постепенна и бавна.
   Смъртта е квантов скок от едно тяло, от една форма в друга форма. Но тя не е край за теб.
   Ти никога не си бил роден и никога няма да умреш.
   Ти винаги си бил тук. Формите идват и си отиват, а реката на живота продължава. Докато не преживееш това, страхът от смъртта няма да те напусне.

 

 "За смелостта", Ошо, превод Николай Тонев

 

Полезни връзки

instrukcii.info