Ако едно дете се страхува

"Ако едно дете се страхува от родителите си, то ще продължи да се страхува и когато порасне – от живота, от хората, от целия свят. Ако едно дете свикне с ролята на жертва, дори когато порасне няма да може да се освободи от тази нагласа и с поведението си ще привлича хора, които да се държат с него като жертва.
Детските травми остават за цял живот и понякога са толкова силни, че правят невъзможни успеха, щастието и хармонията в любовта за порасналотовече дете."

 

Полезни връзки

instrukcii.info