Егото замества твоята идентичност

   Какво си ти без притежания, без успех, без известност? Не знаеш. Ти си твоето име, твоята известност, твоят престиж, твоята сила. Но какво си ти извън тези неща? Така че цялото това притежаване се превръща в твоя идентичност. То ти дава едно фалшиво чувство за съществуване. Това е егото.
   Егото не е нещо мистериозно, то е един много прост феномен. Ти не знаеш кой си, а да живееш без да знаеш кой си е невъзможно. Ако не знам кой съм, какво правя тук? Тогава каквото и да върша, става безсмислено. Първото и най-важно нещо е да знам кой съм. Може би тогава ще мога да направя нещо, което да осъществи моята природа, да ме задоволи, да ме доведе у дома.
   Но ако не знам кой съм и продължавам да върша неща, как бих могъл да достигна там, където се е предполагало моето естество да достигне, да ме заведе? Аз търча насам-натам, но няма да има такова място, за което да кажа: „Вече пристигнах, това беше мястото, което търсех".
   Ти не знаеш кой си, затова имаш нужда от някаква фалшива идентичност като заместител. Твоите притежания ти дават тази фалшива идентичност.

 

Ошо"За смелостта",превод Николай Тонев

  

 

Полезни връзки

instrukcii.info