Упражнение за връщане на радостта от живота

А сега упражнението:

Вдигаме настроението! Вдигаме го с мощно волево усилие! Вдигаме го въпреки всичко! Така го вдигаме, че да ни полазят тръпки!

Мислено стискаме в юмрук всичко онова, което пречи на радостта – всички минали мъки и глупости в живота си, всички нещастия и обиди. И със страшна сила удряме с Юмрука на решителността по Масата на нещастията ( не я бъркайте с кухненската маса). Така че на километри да се чуе трясъкът. И издишваме с всичка сила: „Майната им!”

Ако правилно сте изпълнили упражнението, неминуемо чувствате сега лекота, бодрост и проясняние на зрението – както на външното, така и на вътрешното.

Това е кратковременен проблясък на състоянието, което ви е нужно. То ще стане постоянно, ако спазвате следното предписание:

Даденото упражнение се упражнява редовно, поне по три пъти дневно, пет минути преди поредното хленчене на тема несретен живот. Не се стряскайте! Шегувам се. Естествено не по три пъти дневно. Но поне по три пъти седмично.

 


„Къде на майната си зимуват звездите по пладне, или как да прилапаме един милион решения”, М. Норбеков, изд. „Жануа ‘98”

 

Полезни връзки

instrukcii.info