С празни ръце дойдох, ...с празни ръце ще трябва да напусна

 

   "Защото тук нищо не ми принадлежи - отвърнал младежът. - С празни ръце дойдох, ...с празни ръце ще трябва да напусна. Това е сън: нищо тук не ми принадлежи".
   Това е моментът, от който човек започва да става религиозен. Ако нещо ти принадлежи в този свят, ти още не си готов да бъдеш религиозен. С празни ръце ти идваш, с празни ръце си заминаваш. Веднъж щом разбереш това, като в проблясък на светкавица, всичко става ясно. Този свят не може да бъде твой дом - най-многото престой за през нощта. На сутринта ще си тръгнеш.
   Веднъж щом почувстваш, че ти си тук само за момент, ти не можеш да притежаваш нищо, ти не можеш да имаш нищо тук - това се превръща в сън, което индусите наричат майя. То става илюзия. Това е дефиницията за майя: нещо, което изглежда твое, но не е; нещо, което изглежда истинско, но не е; нещо, което изглежда временно (може би вечно), а е само моментно - нещо, което е направено от материала, от който и сънищата са направени.
   Ако човек не разбере това, ще продължава да прави нещата, които един ден ще разбере, че са безсмислени. В деня, в който дойде смъртта, целият ти живот се оказва безсмислен. Като се изправиш срещу смъртта, ще видиш, че ръцете ти са празни - а си работил здраво! Толкова си се измъчвал и безпокоил за неща, които не могат да се притежават. Не е в природата на нещата те да се притежават. Притежаването е невъзможно, защото ти си тук само за няколко мига. Нещата са били тук преди теб; нещата ще бъдат тук и след теб. Ти идваш и си отиваш -  светът остава. Бъди гост и не започвай да чувстваш и да вярваш, че тук си собственик. Тогава животът ти ще се промени незабавно; тогава животът ти ще приеме нов оттенък, нов цвят, ново измерение. Това измерение е религия. Веднъж щом разбереш това, ти ще се нуждаеш от посвещение - посвещение в другия свят. Той е достъпен, тук, зад ъгъла.
   Веднъж щом се разбере, че този свят е просто един сън, другият става достъпен.

 

 

Източник - Ошо, (Facbook)

 

Полезни връзки

instrukcii.info