Не знам кой съм

 

   Хубаво е, че не знаеш кой си, защото всичко, което знаеше, щеше да е погрешно.
Дълбочината на твоето същество е неопределима. То няма име, няма форма. Най-
вътрешната част на твоето същество е винаги непозната и непознаваема. Сократ казва:
„Познай себе си!" А не че можеш да познаеш. Той казва: „Опитай се да познаеш себе си
и един ден ще разбереш, че е невъзможно да постигнеш такова познание." Когато
дойдеш до този момент, когато цялото знание изчезва и ти заставаш пред себе си в
състояние на дълбоко невежество, това ще бъде най-прекрасното преживяване, най-
великият екстаз.
   Само си помисли: ако можеш да познаеш себе си, чрез познанието ще се
ограничиш. Ще се превърнеш в стока. Чрез познанието за себе си ти няма да си
щастлив, но ще станеш съвсем тривиален. Щом веднъж познаеш себе си, край с теб.
Какво тогава ще правиш с това? Търсенето е свършило и ти започваш да се отегчаваш
от себе си.
   Твоето същество е една мистерия. Колкото повече знаеш, толкова по-малко го
познаваш. Колкото по-надълбоко отиваш, толкова повече виждаш безкрайността.
Дълбочината е такава, че ти никога не можеш да докоснеш дъното й - никога. Хората,
които смятат, че познават себе си, са много повърхностни. Хората с дълбочина
непрестанно осъзнават, че има нещо непознато. И това е прекрасно, защото
непознатото е винаги живо, непознатото е винаги безкрайно. Непознатото е вечно.
   Сократ казва: „Познай себе си!" Той има предвид: опитай се да познаеш себе си.
Не че ще си способен да познаеш. А след Сократ един римлянин, Марк Аврелий, е
казал: „Бъди самият себе си!" Той го е казал по-добре от Сократ. Да познаеш себе си е
невъзможно, но да бъдеш себе си е възможно.
Няма нужда да познаваш. Просто бъди!
Знанието е непотребно; да бъдеш е достатъчно. Просто бъди сам себе си.

 

 

"За медитацията", Ошо, превод Николай Тонев, изд. "Гуторанов"

 

 

Полезни връзки

instrukcii.info