Ние пресяваме света според схващанията си

   Ние пресяваме действителността според схващанията си,  пресяваме това, което виждаме, усещаме и чуваме...
   - Да си представим, че несъзнателно сте убеден,  че светът е опасно място, че трябва да се пазите от него,  да не му се доверявате. Вярвате в това, нали така?
   -Така.
   - При положение, че това вярване е вписано в ума ви, върху какво ще се фокусирате в настоящия момент? Кои информации ще отделите, ако вярвате, че светът е опасно място?
   - Ами,  да видим... не знам, предполагам, че отначало ще бъда леко нащрек по отношение на вас, понеже, в края на краищата, не ви познавам! Мисля, че ще наблюдавам най-вече лицето ви, за да се оптам да разчета мислите ви, да открия какво може да се крие зад любезните ви думи. Също така щях да се постарая да открия някои несъответствия в речта ви, за да разбера дали мога да ви се доверя, или не мога. Освен това, ще държа под око градинската порта, за да съм сигурен, че е отворена, за да мога да се махна веднага, ако евентуално изникне някакъв проблем. Това е... чакай да видя какво друго може да има... може би ще наблюдавам внимателно тази греда , която сякаш се държи на свети крепки и може всеки миг да се срути върху мен. Ще наблюдавам с крайчеца на окото си гущера, който шета из гредореда, защото се опасявам да не ме ухапе. Щях много да внимавам с тези влечуги. Щях да забележа, че рогозката е протрита и да внимавам да не се набода на някоя тресчица.
   - Правилно. Вниманието ви щеше да е заето от рисковете, които биха могли да изникнат в подобна ситуация. И ако ви предложеха да опишете със затворени очи какво има наоколо, именно тези детайли щяха да изплуват в ума ви.
   - Без съмнение.
   - Сега си представете, че вярвате точно в обратното, а именно,че светът е приятелски настроен, че хората са любезни, честни, надеждни и на тях може да се разчита, че животът предлага множество удоволствия. Направете така, сякаш това схващане е дълбоко вкоренено във вас. Какво щеше да привлече вниманието ви в този момент и какво щяхте да опишете със затворени очи и запушени уши?
   - Мисля, че щях да говоря за растенията, които наистина са изключително красиви, за лекия приятен ветрец, който помага да понасяме горещината. Щях да засегна и въпроса за гущера и да си помисля: „Спокойно, между гредите се спотайва гущер, поне няма да е останало живо насекомо!“ После бих описал ведрото лице на този симпатичен мъж, който разкрива пред мен куп интерсни неща, при това напълно безплатно!
   - Точно така! Това, което мислим за реалността, за заобикалящия ни свят, действа като филтър, като очила с избирателна способност, които ни карат да виждаме подробностите такива, каквито ни се иска да бъдат... А това подсилва допълнително варванията ни. Кръгът се затваря. Ако смятаме, че светът е опасен, наистина ще се съсредоточим върху всички реални и възможни опасности и усещането, че живеем в опасен свят, ще се задълбочава...
   ... - Да продължим със същия пример: вие сте убеден, че светът е опасно място и не трябва много много да се доверявате на другите .Какво поведение ще изберете, запознавайки се с нови хора?
    - Ще бъда нащрек.
    - Да , и вероятно изражението на лицето ви ще бъде доста затворено, не особено открито.
    - Сигурно.
    - И тези хора, с които се виждате за пръв път, ще го усетят. При това положение как те, от своя страна, ще се отнасят към вас?
    - Наистина има шансове и те да се отнесат подозрително и резервирано към мен.
    - Точно така! Само че вие ще го видите, ще усетите, че са затворени, че се отнасят малко странно към вас. Отгатнете как ще изтълкувате тяхното поведение в светлината на вашите схващания.
    - Ще си кажа, разбира се, че имам право да съм подозрителен.
    - От което следва, че ще бетонирате още повече схващанията си.
    - Направо ужасно.
    - В дадения случай, да. Но същото се отнася и до пример с обратен знак: ако в дъното на душата си сте убеден, че всички хора са симпатични, ще имате много открито поведение с хората, ще се усмихвате, ще бъдете спокоен. И това, естествено ще ги накара да се отворят и те, да се отпуснат във ваше присъствие. Несъзнателно ще получите доказателство, че светът  е наистина симпатичен. Вашето схващане ще се затвърди. Нужно е обаче да се разбере, че този процес е несъзнателен. И е силен именно по тази причина. Нито за миг съзнателно няма да си кажете: „Точно както си мислех, хората са симпатични.“ Съвсем не. Няма да се налага да си го казвате, защото според вас то е нещо логично, нормално, в реда на нещата. Хората са симпатични и това е факт, даденост. Същото се отнася и за онези, които смятат, че на всяка цена трябва да са подозрителни, че е нормално да срещат затворени, неприятни хора, макар да съжаляват, че нещата са такива.
   - Шантава работа .В карая на краищата всеки създава своята собствена действителност, без да го осъзнава, тъй като всъщност тя е плод на схващанията му. Направо да се побърка човек. Изумително! ...
... – Всички ние сме си изработили вярвания, свързани със самите нас, с околните, с връзките ни с тях, със заобикалящия ни свят, с всичко, най-общо казано, като се тръгне от способността ни да се изучим, та до възпитанието на децата ни, минавайки през професионалното ни развитие и семейните ни отношения. Всеки носи в себе си плеяда от вярвания. Те са безброй и направляват целия ни живот... Ние не можем да даваме оценка на вярванията си. Единственото, което можем да твърдим със сигурност, е , че те не са действителността. По- интересното в случая е да разберем въздействиата, които оказват... Да си дадем сметка, че това не е нищо повече от вярване.Това може да ни помогне да разберем доста от нещата, които преживяваме.

 

„Човекът, който искаше да бъде щастлив“, Лоран Гунел“

 

Полезни връзки

instrukcii.info