***

  

   - Приближете се до ръба на пропастта. – каза им той.

   - Страх ни е. – отвърнаха те.

   - Приближете се , ви казвам. – настоя той.

   И те се приближиха.

   И той ги бутна... и те полетяха.

 

Аполинер

 

„Вътрешният компас“, Алекс Ровира“, изд. „Колибри“

 

Полезни връзки

instrukcii.info