Очакванията усложняват живота ни

 

...Очакванията усложняват възможностите ни да бъдем щастливи – както когато се осъществяват, така и когато не се осъществяват.

   Когато те се осъществяват, усложнението идва от това, че сме принудени да ги изоставим и веднага да ги заменим с нови, по-големи очаквания (цикълът се повтаря, докато се сблъскаме с такива, които напълно ни отчаят).

   Ако от самото начало очакванията ни не се оправдаят, усложнението настъпва, когато разочарованието ни прерасне в страдание и болка.

   Бъркаме мечтите с очакванията, без да разбираме, че мечтите отварят пред нас прозорец към целия свят и ни мотивират за действие, докато очакванията ни обричат на пасивност.

 

 

"Трите въпроса.Кой съм? Накъде отивам? С кого?", Хорхе Букай, изд. "Хермес"

 

Полезни връзки

instrukcii.info