Открийте вашите идеализации

  

    Всеки човек има осъзнат или неосъзнат набор от очаквания /картини/ за това, как би трябвало да протече животът му. Ако тези очаквания са твърде значими за нас и ние не сме готови спокойно да приемем реалността, която по нещо се отличава от нашите прогнози, то Животът прилага върху нас процесите на духовно възпитание. Той ни дава уроци, чиято главна цел се състои в това, да ни научи да не осъждаме реалността, която не съвпада с нашите очаквания. Т.е., тя разрушава наште идеализации.

   Затова си струва вместо да се борите с Живота, да се замислите над това, защо до вас се е оказал човек, чието поведение съвсем не ви устройва. Най-вероятно, Животът, целейки вашето духовно възпитание, ви е събрал заедно,за да ви покаже погрешността на вашите убеждения. А вие, неразбирайки и неприемайки неговите уроци, се борите за идеалите си, опитвайки да "прекроите" любимия според вашите разбирания. А той, естествено, не желае да се променя, изисквайки на свой ред, вие да се промените, естествено, в съответствие с неговите фантазии. Като резултат съвместният живот на двама души често се превръща в бойно поле, където всеки, ръководен от най-добри подбуди, се опитва да „поправи” любимия /любимата/ си.

  Уроците на Живота ще продължават дотогава, докато не се откажете да осъждате и не се научите да се отнасяте с любимия си като с напълно свободно и осъзнато същество, което има пълното право да се ръководи от други идеи, а не от тези, които вие бихте желали.

 

"Съвети за тези, които искат да встъпят в брак, за току що встъпващите и вече бракуваните‘‘, А.Свияш

 

Полезни връзки

instrukcii.info