Ние създаваме своята реалност

   …Човек трябва да осъзнае, че той сам създава своята реалност. Следователно той трябва да я приеме /даже ако не е доволен от нея/ ,т.е.трябва да престане да  се вайка и да се оплаква,че не го устройва семейния му живот. Ние винаги жънем това,което сме посели.
Т.е.,ако сте встъпили /или току що встъпвате в брак/ по каквато и да е друга причина , различна от желанието да живеете  заедно с човека ,който ви обича и разбира ,не би трябвало да очаквате ,че семейният ви живот ще прилича на розова приказка. Вие съвсем не сте посели взаимна любов и разбиране ,защо тогава те  да трябва да избуят във вашето семейство? По-точно ,те биха могли да се появат,но не от само себе си –те трябва да се отглеждат на онази бедна почва ,която е лежала в основата на вашия брак. Т.е. ,вие трябва да обикнете това ,което сте получили .Вие трябва да се научите да прощавате и да приемате тези черти на характера и привичките на вашия партньор в семейния живот ,които днес смятате за недостатъци. Трябва да положите всички усилия, така че особеностите на вашия характер да не тровят прекалено живота на съпруга ви  /съпругата/. Трябва да се научите да го /я/ подкрепяте и да го /я/ приемате с одобрение. И тогава любовта и взаимното уважение ще се превърнат в норма във вашия семеен живот ,независимо от мотивите ви за встъпване в брак.
   Но ако очаквате ,че всичко ще се нареди от само себе си, или всички усилия по постигането на взаимно разбиране трябва да полага само вашият партньор , /т.е. само той трябва да се променя ,а у вас всичко си е добре и така /,то нищо добро няма да се получи.Резултатът ще е скандал /по-точно,много скандали / и живот без радост.

“Съвети за тези, които искат да встъпят в брак, за току що встъпващите и вече бракуваните‘‘,  А.Свияш

 

 

Полезни връзки

instrukcii.info